نهمین نشست تخصصی فلسفه و کودک

گروه فلسفه و کودک، نهمین نشست تخصصی خود را با عنوان «معرفی تربیت و یادگیری تفکر و حکمت در آموزش و پرورش» در تالار صدرالمتألهین بنیاد حکمت اسلامی صدرا، در 19 آبانماه 1395 برگزار کرد.

هشتمین نشست تخصصی فلسفه و کودک

گزارش گروه فلسفه و کودک در روز همایش ملاصدرا به شرح ذیل می‌باشد.

هفتمین نشست تخصصی فلسفه و کودک

هفتمین نشست تخصصی فلسفه و کودک با سخنرانی دخانم دکتر ماهروزاده 28/9/94 پرورش تفکر نقادانه از منظر فلاسفه اسلامی

ششمین نشست تخصصی فلسفه و کودک

ششمین نشست تخصصی فلسفه و کودک با سخنرانی دکتر زینب برخورداری ۱۶/۶/۹۴ بررسی کارآیی و اثربخشی داستانهای بومی در برنامه فلسفه و کودک

پنجمین نشست تخصصی فلسفه و کودک

پنجمین نشست تخصصی فلسفه و کودک با سخنرانی دکتر رضاپورحسن ـ ۲۰/۳/۹۴ رشد تفکر کودک از منظر روان‌شناسی

چهارمین نشست تخصصی فلسفه و کودک

چهارمین نشست تخصصی فلسفه و کودک با سخنرانی خانم دکتر نادیا مفتونی بهمن ۱۴/۱۱/۹۳ «تخیل، تفکر و خلاقیت»

سومین نشست تخصصی فلسفه و کودک

سومین نشست تخصصی فلسفه و کودک با سخنرانی دکتر احد فرامرز قراملکی: جایگاه اخلاق در فلسفه برای کودک ـ ۲۱/۸/۹۳ بر مبنای تحلیل فلسفه در گفتمان حکمت متعالیه

دومین نشست تخصصی فلسفه و کودک

دومین نشست تخصصی فلسفه وکودک با سخنرانی دکتر نواب مقربی ـ ۲۹/۵/۹۳ نقد آرای پیشگامان برنامه فلسفه برای کودکان و طرح فلسفه و کودک در پارادایم ایرانی اسلامی

اولین نشست تخصصی فلسفه و کودک

اولین نشست تخصصی فلسفه و کودک با سخنرانی خانم دکتر طوبی کرمانی ـ ۱۱/۳/۹۳ داستانهای فکری ایرانی ـ اسلامی برای کودکان