کارگاه تربیت مربی فلسفه و کودک

گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوره یکروزه تربیت مربی (سطح مقدماتی) را برگزار می‌کند.

<< <  1 2 3  > >>