معرفی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و فعالیت های آن

بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال 1373 با نظر مقام معظم رهبری و به مسئولیت آیت الله سید محمد خامنه ای به منظور نشر حکمت و فلسفه اسلامی تأسیس گردید و بر آن است تا بستر مناسبی برای رشد و ارتقاء تفکری که با معیارهای تعالیم ناب اسلامی نیز عجین شده است، فراهم نماید.

معرفی بخش فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا

از نظر فلاسفه، فلسفه برای کودک، حلقه گمشدة میان فلسفه، آموزش و زندگی است و فلسفه بدون آموزش نمی‌تواند به هیچ یک از اهداف خود برسد. بنابراین با آموزش آن می‌توان در شیوه زندگی افراد تغییراتی ایجاد کرد و نسل آینده را برای تفکر و کنش‌های متفاوت در زندگی روزمره آماده نمود.