تاریخ: 4 اسفند 1400
عرض تسلیت به محضر حضرت آیت الله سیدمحمد خامنه ای

نام
رایانامه
* متن نظر