تاریخ: 25 آبان 1400
انتشار بیست و دومین شماره دو فصلنامة «فلسفه و کودک» با درجة آموزشی ـ پژوهشی تحلیلی پاییز و زمستان 1399

بیست و دومین شماره دو فصلنامة تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیرمسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر نادیا مفتونی در زمستان 99 به چاپ رسید.

هیئت تحریریه این مجله: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم‌ پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:

ـ‌ فلسفه بازی و بازی فلسفی در دوران کرونا از نادیا مفتونی

ـ نقش تربیت دینی در پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از مسلم شجاعی

ـ تأثیر کرونا بر مفهوم مصلحت (با تأکید بر حق ملاقات کودک) از محمدجواد عبداللهی، زینب حاتمی

ـ‌ نقش خانواده در تحول و شکلگیری هویت در کودکان از زهرا تقی‌زاده قوام، کبری احمدوند، زهره احمدی

ـ تبیین فلسفی راهبردهای تدریس خلاق درس علوم تجربی دبستان با تأکید بر برنامة «فلسفه و کودک» از فاطمه بندلی‌زاده، ابوطالب عوض‌زاده، مریم فرقانی

ـ تربیت فلسفی کودک از حسین عطایی

ـ تبیین حقوق کودک در دورة بحران و قرنطینه از وحیده مرادیان محمدیه، سینا ترکاشوند

در سرمقالة این فصلنامة تخصصی به قلم زهره حسینی آمده است:

با شروع دهة 90شمسی بسیاری اعتقاد داشتند که انقلاب تمام شده و تفکر انقلابی و بسیجی مربوط به دهه‌های قبل بوده است و با پیر شدن شیرمردان جبهه‌ها و تأثیرات فرهنگی فضای مجازی، جوانان به راه پدران خود نمی‌اندیشند و ارزشها تغییر کرده است...

مساجد که در دوران انقلاب بهترین پایگاه برای مبارزه با طاغوت زمان بود اکنون نیز میتوانست مدرسه‌یی برای پرورش نسلهای بعد باشد... در این «مدارس مسجدی» شاگردان خود صاحب مکتب شدند و در دهه‌های بعد منشأ اتفاقات بزرگی گردیدند؛ جوانانی که نیازهای به روز انقلاب و نظام را شناخته و پاسخی مناسب برای آنها ارائه میدهند، وظایف بر زمین ماندة دولتها را بر دوش میکشند و گمنام و غریب، نهضت امام‌خمینی را پیش میبرند... از آنجا که این پایگاههای تربیتی با سیاستهای فرهنگی غرب و غربزدگان مغایر بود طرح تأسیس «فرهنگسرا» مطرح شد. بجرئت میتوان گفت فرهنگسراها با هدف نابود کردن نقش تربیتی مساجد تأسیس شدند؛ اتفاقی که در رنسانس اروپا افتاد. با جستجوی تاریخ در می‌یابیم که اولین فرهنگسرا در ایران همان مساجد، حسینیه ها و هیئتهای مذهبی بوده‌اند... .

انقلاب از مساجد شروع شد و با مساجد پیروز شد... فرهنگسراها تحت کنترل امام جماعت نبودند... و بالاخره کم‌کم با توسعة فرهنگسراها، مساجد از حضور جوانان خلوت شد و قهرمانانی که توانستند مساجد را بعنوان کانون تعلیم و تربیت اسلامی نگه دارند. نسل شهید مصطفی صدرزاده‌‌ها را تربیت کردند...نام
رایانامه
* متن نظر