تاریخ: 30 شهريور 1400
انتشار بیست و یکمین شماره دوفصلنامة «فلسفه و کودک» با درجة آموزشی ـ‌پژوهشی تحلیلی بهار و تابستان 1399

بیست و یکمین شماره دوفصلنامة تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر نادیا مفتونی در تابستان 99 به چاپ رسید. هیئت تحریریه این مجله: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم‌پورحسن میباشند.
این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:
ـ بررسی بکارگیری مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان از زهرا ستارپناهی، زینب برخورداری
ـ ‌بررسی ابعاد نقش تربیتی خانواده در دوران بحران از شیرین محمدی‌پناه، مریم فرقانی
ـ بایسته‌ها و چالشهای مناسبات انسانی آموزش مجازی در دوران کرونا و پسا کرونا از عبدالغفور جامی‌رودی، توفیق جامی‌رودی، توحید جامی‌رودی و سپیده شهیدی رودی
ـ‌ تأثیر کرونا و قرنطینه بر افزایش کودک آزاری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن از محمدجواد عبداللهی و سپیده همت
ـ‌ تأملی بر مبانی رهیافت ارتقای ادراک کودکان از محیط‌زیست با بهره‌گیری از هنر محیطی از فائزه سادات حسنی حلم
مدرسه آگاهی، تجربه فلسفی کودکان در دوران همه‌گیری بیماری کرونا از زهرا فلاحان
ـ محوریت خانواده در تربیت کودکان در دوران بحران کرونا از نرگس نجارپور نصرآبادی
در سرمقالة این فصلنامة تخصصی به قلم زهره حسینی آمده است:
خانم دکتر عزیز من! همه، اینها را گفتند و بحق که درست گفتند اما بنظر من روح آسمانی شما فراتر از درک ما زمینیها بود، شما متعلق به آیندگان هستید؛ سالها باید بگذرد تا مردم شما را بشناسند، شما صاحب مکتبی هستید که در آن زنان نمونة تربیت شدة انقلاب اسلامی با افتخار جلوه کردند... .
شما شاگردانی تربیت کرده‌اید که این مکتب را با افتخار توسعه میدهند. شاگردان این مدرسه زنانی هستند که «شهید حججیها» را پرورش میدهند و در فتنه‌های زمانه، از صراط ‌حق حمایت میکنند... در مکتب شما «انجام تکلیف الهی» حرف اول را میزند، شما جایگاه زن را اینگونه معنا کردید:
چه کسی نمیداند که در ایران باستان زن یعنی فروغ و روشنایی و درخشندگی. چه کسی نمیداند در ایران باستان، زن یعنی پارسایی و راستی... چه کسی نمیداند که در اسلام زن بعنوان ریشه نامیده میشود... چه کسی نمیداند که در فلسفة اسلامی، زن، وجود نخستین تکوینی انسانی و حیات است در جهان مُلک و ماده... 
جایگاه زن را معنا کردید و خود اسوة زن مسلمان بودید و هستید... .

نام
رایانامه
* متن نظر