تاریخ: 11 بهمن 1399
نسخه الکترونیکی فصلنامه‌های آموزشی، پژوهشی ـ ‌تحلیلی «فلسفه و کودک»

گروه فلسفه و کودک به منظور دسترسی به فصلنامه‌های آموزشی، پژوهشی ـ ‌تحلیلی «فلسفه و کودک» نسخه الکترونیکی آن را در آدرس Pac.mullasadra.org برای بازدید عموم قرار داده است.

از اساتید، دانشجویان و علاقمندان در این حوزه دعوت شده با مراجعه به سایت مذکور علاوه بر بازدید از نشریات فلسفه و کودک می‌توانند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.


نام
رایانامه
* متن نظر