تاریخ: 22 شهريور 1399
درگذشت جانگداز فیلسوف ربانی و استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر طوبی کرمانی (سردبیر محترم نشریه فلسفه و کودک)
اِذا ماتَ العَالِم الفَقَیه، ثُلِّمَ فی الاسلام ثُلْمَةٌ لا یَسُّدها شیء الی یومٍ القیامة


نام
رایانامه
* متن نظر