تاریخ: 18 تير 1399
نوزدهمین شماره دو فصلنامه «فلسفه و کودک با درجه آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی» بهار و تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد

نوزدهمین شماره دو فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر طوبی کرمانی در تابستان 98 به چاپ رسید. هیئت تحریریه این مجله، آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیم دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر   عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و   دکتر قاسم پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:

ـ تحلیلی انتقادی از سبک معنویت برای کودکان در آمریکا و مبانی کابالایی آن از زینب برخورداری و سوده جعفری

ـ سرشت ـ نشان ایرانی حکمت متعالیه و کاربرد آن در تحول بنیادین آموزش از نواب مقربی

ـ آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان (با تأکید برآموزه‌های دینی) از اسماعیل خارستانی

ـ تفکر مراقبتی در حلقة کندوکاو در برنامة آموزش «فلسفه و کودک» از لعیا رحیم‌زاده، معصومه صمدی و فهمیه انصاریان

ـ تطبیق و بررسی الگوهای تربیتی ایرانی و مکاتب تعلیم و تربیت از علی‌اکبر نصیری، هانیه شبانی

ـ‌تبیین اصول تسهیلگر در برنامه «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشه اسلامی از ایمان دیندار اصفهانی

ـ نقد کتاب اصول تسهیلگری و ویژگیهای تسهیلگر حلقه کندوکاو از نواب مقربی

در سرمقالة این دو فصلنامه تخصصی به قلم زهره حسینی آمده است:

سخن گفتن از مردان خدا توانی فزون میطلبد و قلم با همة قداستش عاجز است و «کلمه» با همة توانش، ناتوان، در وصف بزرگمردی خدایی که او را «سردار قلبها» مینامیدند... .

مکتب و مدرسة شهید چیست و چگونه میتوان در این مدرسة عشق به آیندگان آموخت آنچه را که رمز نجات انسانیت است از ظلمت و تباهی؟

مدرسه‌یی که شهیدان بنا کردند، عشق و عقل تدریس میکند که اول و آخر جستجوی سرچشمه‌هاست و شاگردان آن در پی یافتن گوهر وجود خویشند. در این مدرسه کاشتن دانة خلوص و عشق در خاک دل و جان، باغبانی آن و چیدن ثمرات آن، آموخته میشود... .

در مدرسة سردارها، نه تنها زندگی برخی راهگشای حیات برخی دیگر است، بلکه مرگ یا شهادت آنان نیز میتواند باعث بیداری و رهایی شود. شهادت ایشان فرصتی است برای شکوفایی دلهای کسانی که حساب و کتاب دنیا، چیزی نیست جز حجابی در راه رشد روح و روان آنها. دروس این مدرسه، صداقت است و عبودیت خدا، ادای تکلیف الهی است و خدمت به مردم، ایثار فداکاری است، رأفت و مهربانی، بصیرت است و دشمن‌شناسی، اطاعت است از امام عصر و مقام ولایت، پاسداری از لحظه‌های عمر در راه خدمت به مظلومین، هرکجای دنیا و در هر سنگر و جبهه‌یی.

ما بعنوان متولیان تعلیم و تربیت ایرانی و اسلامی، وظیفه داریم این مدرسه را حفظ کنیم، بسط و گسترش دهیم و از آن پاسداری کنیم، تا شاید تنها بخش اندکی از دین خود را به این عزیزان همیشه جاوید ادا کرده باشیم... .


نام
رایانامه
* متن نظر