تاریخ: 17 آذر 1398
انتشار هجدهمین شماره دوفصلنامه فلسفه و کودک با درجه آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی پاییز و زمستان ۹۷

هجدهمین شماره دوفصلنامة تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیرمسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری طوبی کرمانی در پاییز ۹۷ به چاپ رسید.

هیئت تحریریه این مجله:

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسیم پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:

ـ دراماتورژی انیمیشن خط به عنوان الگوی فلسفه و کودک از نادیا مفتونی

ـ تحلیل و بررسی زمینه‌گرایی و پیامد آن در نظریه «تفکر انتقادی منصفانه» ریچارد پاول از زهرا امی، قاسم پورحسن

ـ از مکتبخانه‌ها تا مدرسه‌های دولتی؛ بازخوانی انگیزه‌های نظری و عملی راهبر مدارس عصر قاجار از رضا ماحوزی

ـ بررسی سیر آراء و اندیشه‌های مربوط به مفهوم کودکی در ایران باستان از مجید خاری آرانی، اکبر رهنما

ـ تبیین و بررسی تربیت اخلاقی کودک از عاطفه سوهانی

ـ واکاوی جایگاه فضای مجازی در تعلیم وتربیت؛ فرصتها و تهدیدها از کبری احمدوند، زهرا تقی‌زاده قوام، سمانه دستفروشان، سهیلا غلامی هره دشتی

ـ الگوهای حکیمانه کودک پروری ایرانی ـ اسلامی از معصومه ذبیحی

 

در سرمقالة این فصلنامة تخصصی به قلم سردبیر آمده است:

انسان، پرسشگر است و پرسش از خود یا دیگران، از خصوصیات بشر است. پرسش در نگاه علمی وسیله معرفت‌شناسی است و حکمت همینگونه ساخته میشود. پرسش در انسان، ندای فطرت پاک انسانی است و با کنجکاوی حیوانی که امری غریزی است متفاوت است. انسان با پرسش به کشف عالم و درک آن نائل میشود.

فلاسفه و حکمای اسلامی سه پرسش اساسی را مطرح کرده‌اند: پرسش از هستی، پرسش از چیستی و پرسش از چرایی

پرسش، رشد معنوی و فکری خاصی را طلب میکند. دامنه و محدوده پرسشهای انسان نامحدود است و شامل وجود و هستی، ماده و فراماده در همه ادوار و   عرصه‌ها میشود.

در این سرمقاله، آنچه مشهود است، اهمیت و ارزش پرسش و پرسشگری است و اینکه پرسشها انسانها را بیدار میکنند و ایده‌های نو برمی‌انگیزند. پرسش، سرآغاز تخیل و خلاقیت است و خلاقیت در کودکان ارزشمندترین دارایی یک ملت است که باید پاس داشته شود...

 


نام
رایانامه
* متن نظر