تاریخ: 27 شهريور 1398
اولین دوره تربیت مربی (سطح پیشرفته و تکمیلی)

گروه فلسفه و کودک پس از برگزاری 9 دوره تربیت مربی (مقدماتی) در جهت ارتقاء سطح     علمی تسهیلگران، اولین دوره تربیت مربی (سطح پیشرفته و تکمیلی) را در تاریخ 15 مرداد ماه 98 برگزار کرد.

  همچنین نهمین دوره تربیت مربی (سطح مقدماتی) طبق روال معمول در سه بخش مبانی و پیش‌فرض‌های برنامه فلسفه و کودک توسط دکتر مقربی و روش تدریس برنامه فلسفه و کودک توسط خانم فرزانه تاج‌بخش و کارگاه عملی توسط خانم مژگان پروینیان 14 مرداد ماه برگزار شد و در ادامه آن اولین دوره تربیت مربی (سطح پیشرفته و تکمیلی) 15 مرداد ماه در سالن صدرالمتألهین بنیاد حکمت اسلامی صدرا تشکیل شد.

در این دوره دکتر مقربی در دو بخش «کاربرد منطق در برنامه فلسفه و کودک و آشنایی با مغالطات» و «داستان در برنامه فلسفه و کودک» را بصورت تئوری و عملی با تشکیل حلقه کندوکاو از طریق مباحثه گروهی به تمرین استدلال‌ورزی با حضار پرداخت.

و در ادامه دوره تکمیلی با تشکیل کارگاه عملی توسط شرکت‌کنندگان با هدف نشان دادن مهارت تسهیلگری (بصورت انفرادی) با نظارت و ارزیابی از سوی اساتید گروه فلسفه و کودک تشکیل شد.

 


 


نام
رایانامه
* متن نظر