تاریخ: 13 مرداد 1398
هفتمین دوره آموزش تربیت مربی (سطح مقدماتی) گروه فلسفه و کودک برگزار شد.

بسمه‌تعالی

هفتمین دوره آموزش تربیت مربی (سطح مقدماتی) گروه فلسفه و کودک برگزار شد.

به همت گروه فلسفه و کودک و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، هفتمین دوره آموزش تربیت مربی (سطح مقدماتی) با حضور کارمندان آن مرکز برگزار شد.

این دوره آموزشی روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 98 در محل مرکز پیشگیری از جرم قوه قضائیه تشکیل شد.

در این دوره سه بخش مبانی و اصول برنامه فلسفه و کودک از نظریه تا عمل توسط دکتر مقربی، روش تدریس فلسفه و کودک توسط فرزانه تاج‌بخش و کارگاه عملی فلسفه و کودک به تسهیلگری خانم مژگان پروینیان تدریس شد.

در پایان گواهی‌نامه دوره آموزش تربیت مربی به حضار اعطا شد.

 


 


نام
رایانامه
* متن نظر