تاریخ: 8 دي 1397
برگزاری نشستی با موضوع «پیشرفت پایدار در نهادهای دانش‌آفرین»

بسمه‌تعالی

برگزاری نشستی با موضوع «پیشرفت پایدار در نهادهای دانش‌آفرین»

گروه فلسفه و کودک 6 آذرماه 97 جلسةهم‌اندیشی و تبادل آراء در خصوص موضوع پیشرفت پایدار در نهادهای دانش‌آفرین را با حضور خانم‌ها دکتر باذلی، دکتر فاطمه سادات حسینی، مریم اشرفی در محل بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار کرد.

در این جلسه دکتر فاطمه حسینی تحت عنوان «تمدن اسلامی و نقش   نهادهای دانش‌آفرین» بیاناتی را ارائه کرد و در ادامه خانم مریم اشرفی به تکمیل سخنان ایشان پرداخت.

در حاشیه این نشست دکتر باذلی به نقد و بررسی موضوعات ارائه شده پرداخته و پیشنهاداتی را بیان کرد.

در پایان اساتید مدعو با ضمن تقدیر از عملکرد گروه فلسفه و کودک، تقاضای همکاری متقابل به منظور تشکیل کار گروهی پژوهشی با رویکرد ایجاد شبکه‌هایی با نگاه دینی و اجتهاد تمدنی را خواستار شدند.


نام
رایانامه
* متن نظر