تاریخ: 26 آبان 1397
انتشار هفدهمین شماره دو فصلنامه فلسفه و کودک با درجه آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی بهار و تابستان ۹۷

هفدهمین شماره دو فصلنامة تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر طوبی کرمانی در پاییز ۹۷به چاپ رسید. هیئت تحریریه این مجله:

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیم دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم‌پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:

ـ رهیافت «فلسفه و کودک» در حی بن یقظان ابن طفیل از نادیا مفتونی

ـ تمرین خلاقیت در خانه و مدرسه از علی‌رضا امین

ـ نظریه‌های رشد شناختی کودک در اندیشه چهار فیلسوف ایرانی (فارابی، ابن‌سینا، سهروردی، ملاصدرا) از نواب مقربی

ـ پرستش، تعلیم و تربیت و «فلسفه و کودک» از مسلم شجاعی، ابوطالب عوض‌زاده و صادق رضایی

ـ «فلسفه و کودک» و مهارت رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان از مهدی گنجور

ـ بررسی لزوم آموزش تفکر منطقی به کودکان مسلمان از خدیجه شهیدی مارانی

ـ معنویت برای کودکان با تکیه بر آراء آیت‌الله شاه‌آبادی و امام خمینی از مریم داورنیا و مژگان پروینیان

در سرمقالة این فصلنامة تخصصی به قلم سردبیر آمده است:

فرهنگ هرجامعه بخشهای مختلفی دارد؛ آموزش و پرورش، نهادهای عدالتی، قانون‌گذاری، نهادهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ... و کشور ما ایران همانند همة جوامع دیگر دارای این بخشهاست. از نظر جامعه‌شناسان، جامعه همانند بدن انسان زنده و پویاست ... متأسفانه امروزه در جامعه‌یی زندگی می‌کنیم که بیمار شده است و نهادهای آن وظیفة خود را انجام نمیدهند و طبیعی است که در این میان، نهاد فرهنگی آموزش و پرورش کشور، مظلومتر از همیشه، بیشترین آسیب را ببینید.

حال در این میانه وظیفة ما چیست؟ چه کنیم تا آسیبها به حداقل رسیده و کودکان با استحاله فرهنگی روبرو نشوند و مرعوب نشوند، حقایق را بفهمند و وضعیت را درک کنند و به توسعه تعلیم و تربیت و تطبیق آن با شرایط موجود بپردازند؟...

کاربردی کردن فلسفه در این وضعیت خاص و بحرانی جامعه چگونه است؟

در هر صورت آهسته حرکت کردن بسوی هدف از حرکت نکردن بهتر است. ایران و ایرانی از قدیم‌الایام به ادب، احترام، هوش، استعداد، تمدن، دوستی و صلح، ایمان و تفکر، دانش، فضل و معرفت معروف بوده است.

چه شد که سرمایه‌های فرهنگی ما به تاراج رفت و بر ما اینگونه گذشت و چه باید کرد؟!

 


نام
رایانامه
* متن نظر