تاریخ: 5 آبان 1397
ششمین دوره آموزش تربیت مربی (سطح مقدماتی)گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار شد.

بسمه‌تعالی

 

ششمین دوره آموزش تربیت مربی (سطح مقدماتی)گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار شد.

گروه فلسفه و کودک ششمین آموزش دوره تربیت مربی (سطح مقدماتی) را 18 مهرماه 97 در سالن صدرالمتألهین برگزار کرد.

در این دوره یکروزه به مبانی و پیش‌فرضهای برنامه‌فلسفه و کودک و روش تدریس فلسفه و کودک و کارگاه عملی توسط اساتید این حوزه آموزش داده شد.

در پایان پس از نظرسنجی از نحوه برگزاری کارگاه تربیت مربی به شرکت‌کنندگان گواهینامه دوره مقدماتی تربیت مربی فلسفه و کودک اعطا شد.

 

 


 


نام
رایانامه
* متن نظر