تاریخ: 18 دي 1396
نگاهی آسیب‌شناسانه به برنامه آموزش فلسفه به کودکان

عنوان کتاب: نگاهی آسیب‌شناسانه به برنامه آموزش فلسفه به کودکان

نوشته: زهرا آقا جعفری

انتشارات: بین‌المللی نوید شیراز

تعداد صفحات: 165 صفحه

قیمت: 12000 تومان


***

برنامه‌ی آموزش فلسفه به کودکان، همان‌طور که از نامش پیداست، هدف اصلی خود را تقویت اندیشه‌ورزی در کودکان میداند و یکی از ویژگیهای عقل در اندیشه‌ی اسلامی، نفوذپذیری آن است و به واسطه‌ی این ویژگی است که انسان از فرهنگ حاکم و محیط اثر می‌پذیرد. بر این اساس است که برنامه‌های درسی و پرورشی جوامع مادی با برنامه‌های به کار گرفته شده در جوامع معنوی، تفاوت بنیادی دارد.

لازم به ذکر است که نسخه‌ی پیچیده شده توسط غربیان، که بر مبنای عقل منهای معنویت بنا شده است، نه تنها کاربرد آن در جامعه‌ی ما که مبتنی بر دستورات وحی می‌باشد مطلوب و مناسب نیست، بلکه اصلاً به نفع نوع انسان نیز نمی‌باشد، چرا که فطرت او برکمال‌خواهی بنا شده است و اگر این پیوند و ارتباط گسسته شود، نتیجه‌ای جز سرگردانی و پریشانی برای انسان در پی‌نخواهد داشت.

 


نام
رایانامه
* متن نظر