تاریخ: 18 دي 1396
ملانصرالدین چگونه زندگیتان را تغییر می‌دهد

عنوان کتاب: ملانصرالدین چگونه زندگیتان را تغییر می‌دهد

نوشته: مسعود لعلی

انتشارات: بهارسبز

تعداد صفحات: 141 صفحه

قیمت: 8000 تومان

***

همه‌ی ما با ملانصرالدین آشناییم، شخصیتی افسانه‌ای، تاریخی که شخصیت ساده لوح و گاه رندش موجب خنده و انبساط خاطر ما می‌شود. ما از حکایات ملانصرالدین برای گرم کردن محفل یا بیان تشبیه و رساندن مقصود خود استفاده کرده و می‌کنیم.