تاریخ: 18 دي 1396
ملانصرالدین چگونه زندگیتان را تغییر می‌دهد

عنوان کتاب: ملانصرالدین چگونه زندگیتان را تغییر می‌دهد

نوشته: مسعود لعلی

انتشارات: بهارسبز

تعداد صفحات: 141 صفحه

قیمت: 8000 تومان

***

همه‌ی ما با ملانصرالدین آشناییم، شخصیتی افسانه‌ای، تاریخی که شخصیت ساده لوح و گاه رندش موجب خنده و انبساط خاطر ما می‌شود. ما از حکایات ملانصرالدین برای گرم کردن محفل یا بیان تشبیه و رساندن مقصود خود استفاده کرده و می‌کنیم.

روزی ملانصرالدین به قصد رفتن به مزرعه‌ سوار بر الاغش شد. بین راه از خستگی روی الاغش خوابش برد. الاغ راه شهر را در پیش گرفت و جلوی یک دکان قصابی ایستاد. ملا از خواب بیدار شد و مات و مبهوت به اطراف نگاه کرد. قصاب پرسید: ملانصرالدین اینجا چه می‌کنی؟ ملا گفت: والله نمی‌دانم از این الاغ که مرا اینجا آورده بپرس.

نکته: الاغ عادات، شما را در زندگی به کجا می‌برد؟ آیا شما بر عادات خود سوارید یا عادات بر شما مسلط هستند؟ و ...

 


نام
رایانامه
* متن نظر