تاریخ: 18 دي 1396
گفت‌وگوی معلم و فیلسوف

عنوان کتاب: گفت‌وگوی معلم و فیلسوف

نوشته: خسروباقری

انتشارات: علمی و فرهنگی

تعداد صفحات: 104 صفحه

قیمت: 7000 تومان

***

در این کتاب گفت‌وگویی میان یک معلم و یک فیلسوف شکل می‌گیرد. در هر سخن سادة معلم لایه‌هایی نامحسوس نهفته‌ است، چنان که از هر لایه‌ای فیلسوفی می‌تواند سربرآورد و سخنی باوی بازگوید. گفت وگوها از مسیرهای مختلف گذر کرده و جنبه‌های گوناگونی را در برگرفته‌اند؛ مثلاً، آموزش و یادگیری به طور اجتناب ناپذیری جنبه فلسفی دارد، نظر و عمل، چون تاروپودی، درهم تنیده‌اند، فهم مفاهیم تعلیم و تربیت نیاز به جرح و تعدیل‌های مفهومی دارد؛ جهانی و بومی بودن، دو چهرة ژانوسی تعلیم و تربیت‌اند.

این کتاب شامل مقدمه و شش گفت‌وگو می‌باشد.

گفتگوی اول ـ چرا فلسفه؟

گفتگوی دوم ـ فلسفه و فیلسوفان

گفتگوی سوم ـ نظر و عمل

گفتگوی چهارم ـ فلسفه و تعلیم و تربیت

گفتگوی پنجم ـ چرا و چگونه تحلیل کنم؟

گفتگوی ششم ـ تعلیم و تربیت: بومی یا جهانی؟

 


نام
رایانامه
* متن نظر