تاریخ: 18 دي 1396
گفت‌وگوی معلم و فیلسوف

عنوان کتاب: گفت‌وگوی معلم و فیلسوف

نوشته: خسروباقری

انتشارات: علمی و فرهنگی

تعداد صفحات: 104 صفحه

قیمت: 7000 تومان

***

در این کتاب گفت‌وگویی میان یک معلم و یک فیلسوف شکل می‌گیرد. در هر سخن سادة معلم لایه‌هایی نامحسوس نهفته‌ است، چنان که از هر لایه‌ای فیلسوفی می‌تواند سربرآورد و سخنی باوی بازگوید. گفت وگوها از مسیرهای مختلف گذر کرده و جنبه‌های گوناگونی را در برگرفته‌اند؛ مثلاً، آموزش و یادگیری به طور اجتناب ناپذیری جنبه فلسفی دارد، نظر و عمل، چون تاروپودی، دره