تاریخ: 18 دي 1396
انتشار پانزدهمین شماره دو فصلنامه آموزشی-تحلیلی «فلسفه و کودک» بهار و تابستان 96

پانزدهمین شماره دو فصلنامة تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر طوبی کرمانی در تابستان 95 به چاپ رسید.

هیئت تحریریه این مجله:

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیم دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:

ـ ظرفیت بالای متون کهن ادب فارسی برای بومی‌سازی منابع «فلسفه و کودک» از مرتضی براتی

ـ بررسی تأثیر آموزش «فلسفه و کودک» بر روحیة پرسشگری و مهار خشم در دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی 95ـ 94 از مهدیه طبری، علی‌خالق‌خواه، مسعود مرادی، عادل زاهد بابلان

ـ فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در رشد هوش، خلاقیت، عواطف، منطق و تفکر و مهارتهای زندگی کودکان از محمدرضا سرمدی، شهربانو الفته

ـ روشها و استراتژیهای آموزشی مؤثر بر پرورش تفکر انتقادی از منصوره کلهر، گلناز مهران

ـ «فلسفه و کودک» بمثابه فلسفه‌یی برای زندگی از نواب مقربی

ـ بررسی افقها و تنگناهای فضای مجازی و  اینترنت برتربیت اخلاقی با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی از امیرمرادی، محسن کردلو

ـ انگاره‌های جامعه‌شناسی دوران کودکی در ادبیات ایران از میکائیل رسولزاده

در سرمقالة این دو فصلنامة تخصصی به قلم سیدمحمدرضا حسینی خامنه آمده است:

... در حقیقت بیش از آنکه آموزش محتوای فلسفه مطمع نظر ما باشد، این روش و رویکرد فلسفیدن است که مدنظر است. واژه «فلسفه» در اینجا بیش از آنکه به جنبة نظری اشاره داشته باشد؛ بُعد عملی و روش‌شناسانة آن اشاره دارد و عبارت از ملکه‌یی است که در انسان نهادینه میشود تا با کمک آن بصورت روشمند و منطقی به قضاوت و داوری دربارة افکار، اقوال و افعال خود و دیگران بپردازد و براساس این نتایج و قضاوتها مسیر زندگی خود را تعیین کند. این داوری و قضاوت میتواند در ساحات و عرصه‌های گوناگونی همچون امور اخلاقی، مسائل علمی، مباحث اعتقادی و معرفتی و غیره راهگشا؛ باشد و نقش تعیین کننده‌یی در سعادت یا شقاوت شخص در آینده داشته باشد... .


نام
رایانامه
* متن نظر