تاریخ: 9 مرداد 1396
گزارش کارگاه مقدماتی تربیت مربی فلسفه و کودک

بسمه تعالی

گروه فلسفه و کودک کارگاه مقدماتی تربیت مربی فلسفه و کودک را برگزار کرد.

این کارگاه هشت ساعته در 31 تیرماه 96 با حضور جمعی از اساتید حوزه علمیه خواهران فاطمیه استان البرز برگزار شد.

کارگاه مذکوردر سه بخش مبانی و پیش‌فرضهای برنامه «فلسفه و کودک» در نظریه و عمل توسط دکتر نواب مقربی و روش تدریس فلسفه و کودک توسط دکتر لعیا رحیم‌زاده و کارگاه عملی فلسفه و کودک توسط مژگان پروینیان برگزار شد.

در پایان پس از ارزیابی از نحوه برگزاری کارگاه فلسفه و کودک از شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه دوره مقدماتی تربیت مربی فلسفه و کودک اعطا شد.

 

گروه فلسفه و کودک

2/5/96


نام
رایانامه
* متن نظر