تاریخ: 23 ارديبهشت 1396
مجموعه بازی‌های فلسفی بازی ماره ۱ (طبقه‌بندی ۱ و ۲)

 

ویژه‌ی پیش‌دبستانی و دوره‌ی اول و دوم ابتدایی

انتشارات: رهنما

قیمت ۲ مجموعه: ۳۰۰۰۰۰ریال

هدف از بازی: یکی از مهارتهای مهم تفکر، توانایی دسته‌بندی کردن اشیاست که با توجه به شباهتها وتفاوتهای آنها صورت می‌گیرد. طبقه‌بندی، راه دیگری برای بدست آوردن تعریف اشیاست.

این مهارت در همه‌ی علوم کاربرد دارد و نیاز روزانه ما را تأمین می‌کند.

روش‌بازی: ابتدا تصاویری که به راحتی می‌توان آنها را گروه‌بندی کرد در اختیار کودک قرار دهید، از کودک بخواهید تصاویر مشابه را کنار هم قرار دهد و از آنها یک گروه بسازد. به این صورت که از او بپرسید:

«همه‌ی این تصاویر در چه چیزی مشترکند؟» و یا «کدام ویژگی را بعضی تصاویر دارند و بعضی دیگر ندارند؟» به این ترتیب آنها تقسیم بندی عقلی را فرا می‌گیرند.


نام
رایانامه
* متن نظر