تاریخ: 24 آذر 1395
دیدار خواهران حوزه علمیه فاطمیه کرج با گروه فلسفه و کودک

جمعی از اعضاء خواهران حوزه علمیه فاطمیه استان البرز، چهارشنبه 26 آبانماه 1395 با گروه فلسفه و کودک دیدار و گفتگو کردند.

آنان، ضمن آشنایی با عملکرد و فعالیتهای گروه فلسفه و کودک از کتابخانه بنیاد حکمت اسلامی صدرا و کتابخانه تخصصی گروه فلسفه و کودک نیز دیدار داشتند.

اعضای گروه فلسفه و کودک برای آشنایی با اشاره به موضوع فلسفه و کودک چیست؟

تفاوت آن با دیگر گروه‌های فعال آن حوزه و عملکرد چندین ساله خود و معرفی کتب منتشره از سوی گروه پرداخته و به سؤالات مدعوین پاسخ دادند.

   

 

روابط عمومی گروه فلسفه و کودک

14/9/95


نام
رایانامه
* متن نظر