تاریخ: 11 آبان 1395
تعلیم و تربیت از خانواده تا مدرسه

عنوان کتاب: تعلیم و تربیت از خانواده تا مدرسه

نوشته: عزیز مدنی

انتشارات: امان سخن، 1393

تعداد صفحات: 117 صفحه

قیمت: 8500 تومان

این کتاب که حاصل مطالعات تطبیقی از چندین منبع معتبر روان‌شناسی، توأم با تجربه تدریس در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی میباشد، با روشی بسیار ساده و قابل فهم برای همگان و بدون وجود اصطلاحات ویژه روانشناسی تنظیم و تألیف گردیده است.

در تعریف تربیت گفته‌اند ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادهای بالقوه آدمی به نحوی که آن استعدادها از حالت قوه خارج شده و به فعلیت کامل برسند. در این تعریف نقش مربیان و معلمان تربیتی که در رأس آنها پدر و مادر قرار دارند معلوم و آشکار می‌شود. کتاب حاضر به ب