تاریخ: 20 بهمن 1394
روش تدریس فلسفه و کودک
هر علمی متناسب با هدف و مقصود، روش تدریس خاصی را می‌طلبد ... بنابراین، پرورش علم در حوزه فلسفه و کودک، نخستین گام برای تدریس مبتنی بر هدف و مقصود و طراحی سنجیده و آگاهانه در الگوی تدریس این علم خواهد بود.

نام کتاب: روش تدریس فلسفه و کودک

نویسندگان: معصومه ایمانی ـ فرزانه تاج بخش ـ لعیا رحیم‌زاده

انتشارات: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، چاپ اول، تابستان 1394

تعداد صفحات: 104

قیمت: 4500 تومان

هر علمی متناسب با هدف و مقصود، روش تدریس خاصی را می‌طلبد ...

بنابراین، پرورش علم در حوزه فلسفه و کودک، نخستین گام برای تدریس مبتنی بر هدف و مقصود و طراحی سنجیده و آگاهانه در الگوی تدریس این علم خواهد بود.

از آنجا که این رشته در ماهیت، متمایز و متفاوت از سایر دروس است، به سبب وجود مبانی و اصول خاص، روش تدریس این رشته نیز تفاوت ماهوی با روش تدریس سایر دروس دارد از اینرو، تدریس مستقل طرح فلسفه و کودک، آخرین و مهمترین مرحلة تمرین معلمی است که باید با توجه به ظرفیتها و حساسیت های ویژه این طرح برنامه‌ریزی شود و با نظارت و هدایت مربی اجرا و ارزشیابی گردد.

بنابراین کتاب حاضر، با توجه به ضرورت آموزش الگوی روش تدریس خاص فلسفه و کودک برای مربیان و علاقمندان این رشته تدوین شده است و به موضوعاتی چون، تفاوت کلاس فلسفه و کودک با دیگر کلاس‌ها، ویژگی های مربی، محتوای آموزشی و چگونگی مهارت تدریس و ... می‌پردازد.نام
رایانامه
* متن نظر