تاریخ: 31 تير 1394
نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان
فلسفه برای کودکان طرفداران زیادی در ایران دارد، این برنامه همراه با عناصر سازنده‌اش در ابعاد، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی در حال گسترش در جهان بوده و در حال راهیابی به نظامهای آموزش و پرورش جهان، از جمله ایران است.

  عنوان کتاب: نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان  

 تألیف: دکتر علی ستاری

انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1393

تعداد صفحات: 166  

قیمت: 6200 تومان    

فلسفه برای کودکان طرفداران زیادی در ایران دارد، این برنامه همراه با عناصر سازنده‌اش در ابعاد، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی در حال گسترش در جهان بوده و در حال راهیابی به نظامهای آموزش و پرورش جهان، از جمله ایران است. اگر چه این برنامه دارای خواص و ویژگیهای مثبت است، ولیکن بعنوان یک برنامه نوظهور در عرصه آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی در کشور ما از دیدگاه فلسفه و تربیت اسلامی مطالعه نشده و نیازمند بررسی و نقد است. از اینرو این کتاب به دنبال پرکردن خلأ مطالعاتی در زمینه یاد شده است.نام
رایانامه
* متن نظر