تاریخ: 31 تير 1394
نظم آموزی به کودکان
در این کتاب میخوانیم، کودکی که با نظم و ترتیب آشنا می‌شود می‌تواند درست و نادرست را از هم تمیز دهد، می‌تواند به حداکثر توانمندیهای خود برسد، می‌تواند با دیگران به مهربانی و ادب رفتار کند.

عنوان کتاب: چگونه به فرزندان خود بیاموزیم که رفتاری مسئولانه داشته باشند.

نوشته: دکتر مریلین گوتمن

ترجمه: مهدی قراچه داغی

انتشارات: پیک بهار ـ تهران ـ چاپ سوم 1384

تعداد صفحات: 214 صفحه

قیمت: 2000 تومان

در این کتاب میخوانیم، کودکی که با نظم و ترتیب آشنا می‌شود می‌تواند درست و نادرست را از هم تمیز دهد، می‌تواند به حداکثر توانمندیهای خود برسد، می‌تواند با دیگران به مهربانی و ادب رفتار کند.

کتاب «نظم آموزی به کودکان» حاوی مطالبی است که پدر و مادر می‌توانند با خواندن و رعایت آن فرزندانی شاد، سالم و خوب تطبیق یافته تربیت کنند.


در این کتاب میخوانید که چگونه:

ـ محدودیت‌ها و مقررات وضع کنید.

ـ رفتارهای مناسب را تشویق کنید.

ـ زمینه را برای ارتباط بهتر فراهم آوردید.

ـ از تعریف و تمجید به طرز مدبرانه استفاده کنید.

ـ با خشم روبرو شوید.

ـ به اختلاف میان فرزندانتان پایان دهید و بسیاری چیزهای دیگر.



نام
رایانامه
* متن نظر