تاریخ: 31 تير 1394
نظم آموزی به کودکان
در این کتاب میخوانیم، کودکی که با نظم و ترتیب آشنا می‌شود می‌تواند درست و نادرست را از هم تمیز دهد، می‌تواند به حداکثر توانمندیهای خود برسد، می‌تواند با دیگران به مهربانی و ادب رفتار کند.

عنوان کتاب: چگونه به فرزندان خود بیاموزیم که رفتاری مسئولانه داشته باشند.

نوشته: دکتر مریلین گوتمن

ترجمه: مهدی قراچه داغی

انتشارات: پیک بهار ـ تهران ـ چاپ سوم 1384

تعداد صفحات: 214 صفحه

قیمت: 2000 تومان

در این کتاب میخوانیم، کودکی که با نظم و ت