تاریخ: 31 تير 1394
فرهنگ تفاهم در رابطه با فرزندان
ما محتاج نسل جدیدی از والدین هستیم که به انگیزه آموختن مهارتهای گفتگو و تعلیم و پرورش بچه‌های مسئول در خانه جواب مثبت می‌دهند، چون خانه محلی است که همه چیز باید از آنجا شروع شده و می‌تواند همین امروز، همین لحظه از خانه شما شروع شود.

  عنوان کتاب: فرهنگ تفاهم در رابطه با فرزندان

 تألیف: دکتر توماس گوردون

 ترجمه: پریچهر فرجادی            

انتشارات: آئین تفاهم ـ چاپ چهارم ـ

تعداد صفحات:  384 

  قیمت: 2500 تومان

ما محتاج نسل جدیدی از والدین هستیم که به انگیزه آموختن مهارتهای گفتگو و تعلیم و پرورش بچه‌های مسئول در خانه جواب مثبت می‌دهند، چون خانه محلی است که همه چیز باید از آنجا شروع شده و می‌تواند همین امروز، همین لحظه از خانه شما شروع شود.

در این کتاب پیشنهاد شده است که علاوه بر والدین، انجمن اولیا و مربیان و وزارت آموزش و پرورش و تمامی آنهایی که به نوعی با کودکان و نوجوانان در رابطه‌اند و خود را در این زمینه مسئول می‌دانند، آموزش‌های این کتاب را جدی بگیرند.نام
رایانامه
* متن نظر