تاریخ: 31 تير 1394
روشهای شکوفاسازی خلاقیت کودکان و نوجوانان
هدف این کتاب آشناسازی علاقمندان با خلاقیت و روشهایی است که می‌تواند در شکوفاسازی خلاقیت ذهنی کودکان و نوجوانان مؤثر باشد، از اینرو مطالعه این کتاب برای والدین، معلمان، مربیان و کلیه کسانی که با آموزش و تربیت کودک و نوجوانان سر و کار دارند، سودمند است.

عنوان کتاب: روشهای شکوفاسازی خلاقیت کودکان و نوجوانان

نوشته: علیرضا امین

انتشارات: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ـ تهران ـ چاپ اول ـ 1393

تعداد صفحات: 144 صفحه

قیمت: 7200 تومان

هدف این کتاب آشناسازی علاقمندان با خلاقیت و روشهایی است که می‌تواند در شکوفاسازی خلاقیت ذهنی کودکان و نوجوانان مؤثر باشد، از اینرو مطالعه این کتاب برای والدین، معلمان، مربیان و کلیه کسانی که با آموزش و تربیت کودک و نوجوانان سر و کار دارند، سودمند است.

در این اثر تلاش شده روشهای نوین تدریس با تکنیک‌های خلاقیت تلفیق گردند و روشهای نوینی در تدریس خلق شوند که منجر به شکوفاسازی خلاقیت گردند.نام
رایانامه
* متن نظر