تاریخ: 31 تير 1394
روان‌شناسی تربیتی کاربردی
بدون تردید لازمه هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در هر جامعه، تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه است و تحول اساسی در برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس در گرو همخوانی نظامهای ارزشی حاکم بر خانواده و مدرسه و آمادگی ذهنی و تمایل اولیا در همراهی و همگامی با برنامه‌ریزان و مربیان مدرسه است.

عنوان کتاب: چکیده‌ای از: روانشناسی تربیتی کاربردی

نوشته: دکتر غلامعلی افروز

انتشارات: انجمن اولیا و مربیان ـ تهران ـ چاپ ششم ـ 1381

تعداد صفحات: 327 صفحه

قیمت: 1200 تومان

بدون تردید لازمه هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در هر جامعه، تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه است و تحول اساسی در برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس در گرو همخوانی نظامهای ارزشی حاکم بر خانواده و مدرسه و آمادگی ذهنی و تمایل اولیا در همراهی و همگامی با برنامه‌ریزان و مربیان مدرسه است. در واقع فرایند تعلیم و تربیت مثلت مقدسی را تشکیل می‌دهد که دو ساق آن خانه و مدرسه (اولیا و مربیان) و پایه آن وجود در حال رشد دانش‌آموز است.


در این کتاب، سعی شده است کاربردی‌ترین مباحث روانشناسی تربیتی برای اولیای محترم، مربیان ارجمند، دانش‌آموزان و دانشجویان مورد بحث واقع گردد.نام
رایانامه
* متن نظر