تاریخ: 31 تير 1394
روان‌شناسی تربیتی کاربردی
بدون تردید لازمه هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در هر جامعه، تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه است و تحول اساسی در برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدارس در گرو همخوانی نظامهای ارزشی حاکم بر خانواده و مدرسه و آمادگی ذهنی و تمایل اولیا در همراهی و همگامی با برنامه‌ریزان و مربیان مدرسه است.

عنوان کتاب: چکیده‌ای از: روانشناسی تربیتی کاربردی

نوشته: دکتر غلامعلی افروز

انتشارات: انجمن اولیا و مربیان ـ تهران ـ چاپ ششم ـ 1381

تعداد صفحات: 327 صفحه

قیمت: 1200 تومان

بدون تردید لازمه هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در هر جامعه، تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه است و تحول اساسی در برنامه‌های آموزشی و پر