تاریخ: 31 تير 1394
تربیت سالم در مدرسه
رویایی در سرداریم ...

عنوان کتاب: تربیت سالم در مدرسه

نوشته: جین نلسن ـ لین لات ـ اچ. استیفن گلن

ترجمه: محمدجواد فرشچی، ریحانه ایزدی

انتشارات: ساز و کار ـ تهران ـ چاپ دوم ـ 1390

تعداد صفحات: 278 صفحه

قیمت: 8000 تومان

رویایی در سرداریم ...

رویای مدرسه‌هایی که در آن کودکان هم احترام دارند و هم فرصت یادگیری مهارتهایی که برای یک زندگی موفقیت‌آمیز به آن نیازمندند. رویای مدارسی که نه تنها کودکان در آن هرگز احساس حقارت نمی‌کنند، بلکه پر و بال پیدا می‌کنند تا در یک محیط امن، از اشتباهات خود درس بگیرند. رویای مدارسی که در آن دانش‌آموزان به جای رقابت، همکاری می‌آموزند، جایی که معلم و دانش‌آموز با کمک هم راه‌حل مشکلات را پیدا می‌کنند. رویای معلمین و شاگردانی که برای ساختن یک محیط سرشار از نشاط برای زندگی و آموزش همیاری می‌کنند، زیرا که احساس ترس و بی‌کفایتی دیگر در محیط آموزش جایی ندارد. هدف نهایی تربیت سالم آن است که کودکان و بزرگسالان را چنان پرورش دهد و چنان مهارتها و رفتارهایی به آن‌ها بیاموزد که رویاهایمان به واقعیت بدل شوند.نام
رایانامه
* متن نظر