تاریخ: 31 تير 1394
تربیت سالم در مدرسه
رویایی در سرداریم ...

عنوان کتاب: تربیت سالم در مدرسه

نوشته: جین نلسن ـ لین لات ـ اچ. استیفن گلن

ترجمه: محمدجواد فرشچی، ریحانه ایزدی

انتشارات: ساز و کار ـ تهران ـ چاپ دوم ـ 1390

تعداد صفحات: 278 صفحه

قیمت: 8000 تومان

رویایی در سرداریم ...

رویای مدرسه‌هایی که در آن کودکان هم احترام دارند و هم فرصت یادگیری مهارتهایی که برای یک زندگی موفقیت‌آمیز به آن نیازمندند. رویای مدارسی که نه تنها کودکان در آن هرگز احساس حقارت نمی‌کنند