تاریخ: 31 تير 1394
به کودکان اعتماد کنیم (مبانی روانشناسی و رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان)
دریک نگاه واقع‌بینانه فرزندان ما، چیزی نیستند بجز ودیعه‌های الهی که ما در برابر رشد و تربیت آنها برای یک زندگی سالم و مستقل، مسئول هستیم.

  عنوان کتاب: به کودکان اعتماد کنیم (مبانی روانشناسی و رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان)                                              

تألیف: مهرنوش هدایتی

انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ چاپ اول ـ 1393

تعداد صفحات: 428             

 قیمت: 21500 تومان

دریک نگاه واقع‌بینانه فرزندان ما، چیزی نیستند بجز ودیعه‌های الهی که ما در برابر رشد و تربیت آنها برای یک زندگی سالم و مستقل، مسئول هستیم.

در این راستا، چندین دهه است که برنامه‌ای جامع و مدون تحت عنوان، «فلسفه برای کودکان» جهت پرورش تفکر انتقادی به شیوه‌های اشتراکی که در بیش از یکصد کشور جهان، کودکان را به عادتهای زیبای استدلال، تأمل، داوری اندیشمندانه، آزادی و استقلال اندیشه در یک حلقه کند و کاو دعوت می‌کند. این کتاب تلاشی است در حمایت از آنان که میخواهند به کودکان اعتماد کنند و آنها را برای صالح‌تین عمل در جامعه‌ای پرچالش آماده سازند.


نام
رایانامه
* متن نظر