تاریخ: 31 تير 1394
به کودکان اعتماد کنیم (مبانی روانشناسی و رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان)
دریک نگاه واقع‌بینانه فرزندان ما، چیزی نیستند بجز ودیعه‌های الهی که ما در برابر رشد و تربیت آنها برای یک زندگی سالم و مستقل، مسئول هستیم.

  عنوان کتاب: به کودکان اعتماد کنیم (مبانی روانشناسی و رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان)                                              

تألیف: مهرنوش هدایتی

انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ چاپ اول ـ 1393

تعداد صفحات: 428