تاریخ: 31 تير 1394
اعتماد به نفس عالی در کار و زندگی
موضوع این کتاب، اعتماد به نفس، موفقیت، موفقیت در کسب و کار و عزت نفس می‌باشد.

عنوان کتاب: اعتماد به نفس عالی در کار و زندگی

 تألیف: راس تیلور 

 ترجمه: زهرا ابطحی            

انتشارات: به تدبیر ـ چاپ اول 1390  

  تعداد صفحات:  138  

   قیمت: 4500 تومان

موضوع این کتاب، اعتماد به نفس، موفقیت، موفقیت در کسب و کار و عزت نفس می‌باشد. همانطور که می‌دانیم اعتماد به نفس کلیدی است برای داشتن زندگی موفق و شاد. ما نمی‌توانیم بدون آن درست عمل کنیم و در تمام جنبه‌های زندگی برای کمک به خود به آن نیاز داریم. با اعتماد به نفس عالی، تصمیم‌گیریها آسانتر انجام می‌شود و راه را برای دوست شدن با دیگران، ایجاد ارتباط و کمک به خود برای ایجاد وجهه‌ای موفق در کار هموار می‌سازد. 
این کتاب بوسیله توصیه‌های مؤثر، فنون کاربردی، تمرکزهای پنج دقیقه‌ای و تحقیق‌های موردی کتاب، شما را برای موفقیت در زندگی واقعی آماده می‌کند.

نام
رایانامه
* متن نظر