تاریخ: 31 تير 1394
اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان
هر پدر و مادری دوست دارد و بلکه آرزومند است که فرزند یا فرزندانی سالم و صالح، همراه با رابطه‌ای گرم، مطمئن و امید بخش داشته باشد. این خواست و آرزو طبیعی، واقعی و شدنی است.

عنوان کتاب: اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان

نوشته: دکتر احمد به پژوه

انتشارات: دانژه ـ تهران ـ چاپ نهم ـ 1392

تعداد صفحات: 186 صفحه

قیمت: 8000 تومان

هر پدر و مادری دوست دارد و بلکه آرزومند است که فرزند یا فرزندانی سالم و صالح، همراه با رابطه‌ای گرم، مطمئن و امید بخش داشته باشد. این خواست و آرزو طبیعی، واقعی و شدنی است. 

کتاب حاضر خواننده را یاری می‌دهد تا در مسیر ایجاد و تداوم رابطه انسانی با کودکان و نوجوانان گام بردارد و با روش‌های عملی در تحقق خانواده‌ای سالم و روابطی رضایتبخش 


نام
رایانامه
* متن نظر