تاریخ: 4 شهريور 1393
بازیهایی برای تقویت احساس
کتاب شامل بازیهایی است که برای کودکان در گروههای سنی مختلف مناسب بوده و مجموعه‌ای از مهارتهای زندگی را به آنان آموزش می‌دهد.
  عنوان کتاب: بازیهایی برای تقویت احساس

نوشته: اینگرید بیرمان

ترجمه: محمد حبیبی

انتشارات: به نشر (آستان قدس رضوی)، 1387

تعداد صفحات: 180 صفحه

قیمت: 1800 تومان

این کتاب، چارچوب عملی صحیحی را ارائه می‌نماید که با آن می‌توان به توانایی ادراکی کودکان کمک کرد و با بهره‌گیری از ایده‌ها و پیشنهادهای مفید، رشد همه جانبة فرزندان را محقّق ساخت.

مطالعة کتاب شامل بازیهایی است که برای کودکان در گروههای سنی مختلف مناسب بوده و مجموعه‌ای از مهارتهای زندگی را به آنان آموزش می‌دهد.

این کتاب شامل 4 فصل میباشد:

فصل 1ـ مقدمه کتاب که با عنوان «احساس» نگارش شده است.

فصل 2ـ کمکی ساده در قالب بازیها به توانایی احساس و رشد کودکان (لوازم پیشنهادهای بازی)

فصل 3ـ بازیهایی برای تحریک احساس و تقویت قوة تمرکز

فصل 4ـ پیشنهادهایی ساده برای کمک به توانایی احساس 


نام
رایانامه
* متن نظر