تاریخ: 4 شهريور 1393
روان‌شناسی بازی «کودکان، بازی و رشد»
این کتاب برای والدین، مربیان مهد کودک، معلمان، مشاوران، روان‌شناسان، روانپزشکان و دست اندرکاران آموزش و پرورش سودمند است.
 

عنوان کتاب: روان‌شناسی بازی «کودکان، بازی و رشد»

نوشته: فرگاس پیترهیوز

ترجمه: کامران گنجی

انتشارات: رشد، 1384

تعداد صفحات: 415 صفحه

قیمت: 7000 تومان

بازی همواره همزاد و همنشینِ همیشگیِ نوزادان، کودکان و نوجوانان بوده است. تصور دنیای کودکان و نوجوانان بدون بازی، اگر نگوییم ناممکن، دست کم بسیار دشوار است.

بازی پنج ویژگی اساسی دارد: از درون برانگیخته می‌شود، آزادانه انتخاب می شود، لذتبخش است، واقعیت گریز است و بازیکنان بطور فعال در آن شرکت دارند. مطالعه این کتاب برای والدین، مربیان مهد کودک، معلمان، مشاوران، روان‌شناسان، روانپزشکان و دست اندرکاران آموزش و پرورش سودمند است.

این کتاب شامل ده فصل میباشد:

فصل اول: دیدگاههای تاریخی و نظری

فصل دوم: دیدگاههای کردارشناختی و فرهنگی

فصل سوم: دو سال اول زندگی

فصل چهارم: سالهای پیش از دبستان: دو تا پنج سالگی

فصل پنجم: بازی در اواخر کودکی و نوجوانی

فصل ششم: تفاوتهای جنسیتی در بازی

فصل هفتم: بازی در کودکان استثنایی

فصل هشتم: بازی و رشد ذهنی

فصل نهم: فایده‌های اجتماعی بازی

فصل دهم: کاربردهای بازی در درمان


نام
رایانامه
* متن نظر