تاریخ: 4 شهريور 1393
نقش بازی در پرورش فکری کودکان
این کتاب به شما کمک می‌کند تا با توجه به نقش بازی، در پرورش فرزندتان برای آیندة بهتر موفق باشید.

عنوان کتاب: نقش بازی در پرورش فکری کودکان
نوشته: آ.ک. بوندار نکو- آ.ای. ماتوسیک

ترجمه: مهری باباجان

انتشارات: دنیای نو، چاپ پنجم 1377

تعداد صفحات: 159 صفحه

قیمت: 450 تومان
 

دوران خردسالی پیش از دبستان، دوران کوتاهی است که در شکل دادن به شخصیت کودک نقش بسزایی دارد. کودک در این دوران نخستین دانستنیها را در مورد محیط خود کسب میکند. رفتار و سلوک و رابطه‌اش با دیگران شکل می‌گیرد. برای کودکان بازی راهیست به سوی شناخت جهان، جهانی که در آن به سر می‌برند.

این کتاب به شما کمک می‌کند تا با توجه به نقش بازی، در پرورش فرزندتان برای آیندة بهتر موفق باشید.

این کتاب گردآوری شده توسط بوندارنکو و ماتوسیک می‌باشد که با عناوین مختلفی و توسط نویسندگان متفاوتی به رشته تحریر درآمده است از جمله:

بازیهای ابتکاری و نقش آنها در تعلیم و تربیت کودک، پرورش خلاقیت در کودک و تکامل نقشه بازی، تأثیر کتاب و تصاویر بر صورتهای بازی، پرورش نهال دوستی در کودکان ارشد کودکستانی (دوره آمادگی)، تشکیل گروه بازی با در نظر گرفتن خصوصیات سنی و فردی کودکان، استفاده از «بازی سازندگی» برای پرورش دوستی بین کودکان، بهره‌گیری از بازی بمنظور فعال کردن کودک، نقش بازی در آمادگی کودکان برای دبستان، نقش بازی در تربیت روحِ کار دوستی کودک، پرورش مهارت سازماندهی در کودکان.


نام
رایانامه
* متن نظر