تاریخ: 23 مهر 1391
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان پس از اسلام) جلددوم
برای بررسی شکل‌گیری شیوه آموزش و پرورش در ایران پس از اسلام، لازم است نخست نگاهی به شکل‌گیری فرهنگ آموزشی در جهان اسلام داشته باشیم.
عنوان کتاب: تاریخ   ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان پس از اسلام) جلددوم
.
نویسندگان: محمدهادی محمدی ـ‌زهره قایینی
.
انتشارات: چیستا
.
چاپ پنجم: 1384
.
تعداد صفحات: 337
.
قیمت جلد یک: 7000 تومان
.

برای بررسی شکل‌گیری شیوه آموزش و پرورش در ایران پس از اسلام، لازم است نخست نگاهی به شکل‌گیری فرهنگ آموزشی در جهان اسلام داشته باشیم. کودکان عرب مانند تبارهای دیگر آن دوران، بسته به خاستگاه خود از آموزش برخوردار می‌شدند. برخی بر این باورند که اعراب در دوران نخست پیروزی‌های خود، هیچگونه آموزش همگانی برای کودکان نداشتند. «بلازی» می‌نویسد که در آستانه ظهور اسلام تنها 21 تن از اهل مکه خواندن و نوشتن می‌دانستند. خود پیامبر اسلام نیز امّی بود و در زمان زندگی خویش نه چیزی خواند و نه چیزی نوشت. این سند نشان می‌دهد که در آستانه پیدایش اسلام، حتی مکتب خانه‌ای که کودکان بتوانند در آن خواندن و نوشتن بیاموزند، وجود نداشته است.

باید این نکته را یادآوری کرد که اعراب بازرگان از سده‌های پیش از اسلام به خوبی راه‌های بازرگانی ایرانی را می‌شناختند و همین، خود گواهی بر تأثیرپذیری فرهنگی آنها پیش از چیرگی بر ایران است. با توجه به ریشه‌های فارسی واژه «مکتب»، آشکار می‌شود که در هنگام چیرگی اعراب بر ایران هر دو تبار برای کودکان خود، مکان‌هایی داشتند که در آنها به کودکان خواندن و نوشتن می‌آموختند. این امر به سبب گستردگی خاندان بزرگان در ایران، دامنه وسیعتر و در دنیای عرب آن روز دامنه‌ای تنگتر داشته است. به این ترتیب آموزش و پرورش کودکان ایرانی در پی شکل‌گیری آموزش و پرورش در جهان اسلام، جایگاه خود را باز کرد. با این تفاوت که کم‌کم فرهنگ برتر ایرانی، شیوه‌های آزموده خود را به وسیله آموزگاران بنام و فرهیخته، به فرهنگ‌های دیگر وارد کرد.

این کتاب در چهار بخش و 34 فصل به نگارش درآمده است که بخش‌های آن عبارتند از:

بخش یک: ادبیات کودکان از سده اول تا پنجم هجری

بخش دو: ادبیات کودکان از سده پنجم تا نهم هجری

بخش سه: ادبیات کودکان از سده نهم تا دوازدهم هجری

بخش چهار: تصویرگری کتاب در دوره‌ اسلامی


نام
رایانامه
* متن نظر