تاریخ: 23 مهر 1391
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوره مشروطه) جلد سوم
دوره مشروطه در گستره تاریخ ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سومین کلان فرهنگ پس از دوران ایران باستان و دوران اسلامی، در این روزگار شکل گرفته است.
عنوان کتاب: تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوره مشروطه)جلد سوم
.
نویسندگان: محمدهادی محمدی ـ زهره قایینی
.
انتشارات: چیستا
.
چاپ چهارم: 1384
.
تعداد صفحات: 429
.
قیمت جلد سوم: 9000 تومان
.

دوره مشروطه در گستره تاریخ ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سومین کلان فرهنگ پس از دوران ایران باستان و دوران اسلامی، در این روزگار شکل گرفته است. انقلاب مشروطه، پیامد تأثیرپذیری فرهنگ خاور زمین از فرهنگ و اندیشه‌های غربی در سده نوزدهم و آغاز سده بیستم است. با ورود این فرهنگ نو، فرهنگ ایرانی سرگذشت پیچیده‌تری یافت. پیش از این، دو فرهنگ ایران باستان و اسلامی یکدیگر را دوست داشتند، اما اکنون فرهنگی نو، توانا و تازه نفس با این دو درگیر شده بود.

با شکل‌گیری ادبیات نو کودکان در دوره مشروطه، تاریخ ادبیات کودکان ایران با گسستی بیش از یک سده به دوره صفوی پیوند خورد. از پایان دوره صفوی تا آغاز دوران قاجار، دگرگونی چشمگیری که در بالندگی ادبیات به ویژه ادبیات کودکان آن دوران تأثیر به سزا داشته باشد، رخ نداد. زیرا در دوران افشاریان و زندیان با پدیده ایستایی فرهنگی روبه‌رو بودیم.

در درازای تاریخ دو پدیده بزرگ اجتماعی و فرهنگی، وضعیت ایران را از بیخ و بن دگرگون ساخت: یکی ورود اسلام و دیگر نفوذ و تأثیر تمدن و فرهنگ غرب. از آغاز سده نوزدهم، همزمان با استوار شدن پایه‌های اقتصادی و نظامی غرب، گسترش و رخنه این تمدن و فرهنگ در ایران شتاب گرفت.

در این دوران، سرمایه سالاران همانگونه که سیمای جهان غرب را دگرگون می‌ساختند، برقاره‌های دیگر نیز چنگ می‌انداختند. آنها یا با آتش جنگ افزار، منابع طبیعی و انسانی کشورهای دیگر را چپاول می‌کردند و یا بازار این کشورها را از کالاهای خود می‌انباشتند و از این راه، کم کم نهادهای سنتی را دستخوش دگرگونی می‌کردند.

ایران از جمله کشورهایی بود که با این شیوه در چنبره جهان سرمایه‌داری گرفتار آمد و اینچنین بود که سرگذشت ایران نه به اراده حکمرانان خویش که با اراده نیرویی برتر در فراسوی مرزها رقم خورد.

این کتاب در دو بخش و هفده فصل به رشته تحریر درآمده است که بخش‌های آن عبارتند از:

بخش یک: ادبیات سنتی کودکان

بخش دو: پیدایش ادبیات نوین کودکان.


نام
رایانامه
* متن نظر