تاریخ: 16 مهر 1391
اعتماد به نفس در کودکان
در سال‌های اخیر واژة اعتماد به نفس ظاهراً «طنینی» رایج یافته است. اتومبیل‌ها، رایانه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، لوازم خانگی و ... بر این مبنا به فروش میرسند که می‌شود به کارکرد آنها اعتماد کرد.
.
عنوان کتاب: اعتماد به نفس در کودکان
.
نویسنده: گیل لیندن فیل
.
مترجم: بابک سراسکانی
.
انتشارات: هرمس
.
چاپ اول: 1389
.
تعداد صفحات: 241
.
قیمت: 5600 تومان
.

در سال‌های اخیر واژة اعتماد به نفس ظاهراً «طنینی» رایج یافته است. اتومبیل‌ها، رایانه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، لوازم خانگی و ... بر این مبنا به فروش میرسند که می‌شود به کارکرد آنها اعتماد کرد.

واژه «اعتماد به نفس» در نظر افراد مختلف، معانی مختلفی پیدا کرده است. از اینرو اولین کار ما این است که دقیقاً روشن کنیم وقتی واژة اعتماد به نفس را در ارتباط با افراد به کار می‌بریم منظور ما چیست. تعریف بسیار جامع زیر، تعریفی است که ممکن است بیشتر افراد با آن موافق باشند:

«افراد برخوردار از اعتماد به نفس کسانی هستند که از خودشان رضایت دارند.»

چهار شاخص اصلی، افرادی را که دارای احساس اعتماد به نفس درونی کامل هستند مشخص می‌کنند که به این شرح ‌می‌باشند:

ـ عشق به خود (Self- Love)

ـ خودشناسی [معرفت به خود] (Self- know Ledge)

ـ داشتن اهداف روشن (Clear goals)

ـ تفکر مثبت (Positive Thinking)

این کتاب در 3 بخش و 14 فصل به نگارش درآمده است که اهم آن عبارتند از:

اعتماد به نفس دقیقاً چیست؟ ـ چگونه پدر و مادر مطلوبی بشویم؟ ـ ایجاد محیطی مساعد اعتماد به نفس در خانه ـ بنا نهادن عزت نفس ـ‌ رشد مطلوب خودشناسی ـ   مثبت اندیشی ـ خودباوری ـ کودکان و عواطف و ...


نام
رایانامه
* متن نظر