تاریخ: 9 ارديبهشت 1391
روش تدریس فلسفه و کودک
روش تدریس خاص فلسفه و کودک بر آن است تا با استفاده از یکسری عناصر تشکیل دهنده, جهت اجرای طرح مورد نظر برنامة جامعی که شامل: اصول و مبانی، اهداف،‌محتوا، روش، نقش معلم و شاگرد ... می‌باشد را تدوین نماید.

روش تدریس خاص فلسفه و کودک بر آن است تا با استفاده از یکسری عناصر تشکیل دهنده, جهت اجرای طرح مورد نظر برنامة جامعی که شامل: اصول و مبانی، اهداف،‌محتوا، روش، نقش معلم و شاگرد ... می‌باشد را تدوین نماید.

برخی از موارد زیر برای آشنایی علاقمندان و مربیان این رشته بیان شده است.

معلم فلسفه و کودک باید شرایط زیر را دارا باشد:

ـ رفتار و فعالیت او جذاب، دلنشین و متین باشد.

ـ حوصلة فراوان و استقامت داشته باشد.

ـ از آرامش روحی و روانی برخوردار باشد.

ـ مهربان و متعهد باشد.

ـ علاقمند به کودکان و دلسوز برای آنها باشد.

ـ تجربه قبلی کار با کودکان را داشته باشد و هنر ارتباط برقرار کردن با کودکان را قبلاً فراگرفته باشد.

ـ ظاهری آراسته و تمیز داشته باشد.

ـ با استعداد و مقید به موازین اخلاقی باشد.

ـ داستانهایی را انتخاب کند که دارای هدف عالی اخلاقی باشد.

ـ در زمینه رفتاری، الگو و سرمشق باشد.

ـ نحوه برخوردش با دانش آموزان متعادل و بدون هرگونه تبعیض و تمایز باشد.

ـ خویشتندار باشد.
- کودکان را به بحث تشویق کند.

ـ فکری باز، روشن و بدون تعصب داشته باشد.

ـ اندیشه‌ورزی را در کودکان شکوفا کند.

ـ کلاس را با موضوعات خاص به چالش بکشد.

ـ کلاس او از تنوع برخوردار باشد.

ـ به فنون مهارت فلسفه و کودک آشنایی داشته باشد.

ـ به تغییرات رفتاری دانش‌آموزان حساس باشد.

***

مهارت خاص مربی فلسفه وکودک:

ـ ابتدا دانش آموزان را بصورت دایره‌وار نشانده تا بتوانند به راحتی یکدیگر را دیده و در بحث مشارکت کنند. مربی در کلاس به بچه‌ها این آزادی را بدهد که موضوع بحث را خودشان خلق کنند.

ـ رعایت آداب بحث یا همان قوانین اجرایی در کلاس بسیار حائز اهمیت است.

ـ مفاهیم انتخابی برای بحث در کلاس باید: بحث‌انگیز، متناسب با سن کودک و اساسی باشد.

ـ همانگونه که صحبت و به چالش کشیدن موضوعات مناسب است، سکوت متفکرانه هم لازم می‌باشد.

ـ مربی به مشارکت همه دانش‌آموزان در گفتگو دقت داشته باشد.

***

الف) استفاده از داستان:

ـ کودکان مفاهیم فکری را از طریق داستان بهتر می‌آموزند و برایشان لذت‌بخش است. از بچه‌ها بخواهید که داستان را به زبان خودشان بازگو کنند.

ـ از بچه‌ها درباره داستان و نظراتشان دلیل بخواهید.

ـ دانش‌آموزان داستان را به نوبت بخوانند.

ـ داستان فکری لازم است که با فرهنگ بومی، ملی و مذهبی کودک یکسو باشد.

ـ معلم نتیجه‌گیری را بر عهده کودکان بگذارد.

ـ نگارش داستان، ساده و روان باشد.

ـ داستان جالب باشد و انگیزه گفتگو را تحریک کند.

ـ کودکان را به تعجب و فکر فرو برد.

***

روش تدریس:

ـ سؤالات دانش‌آموزان روی تخته نوشته شده و در کنار آن اسم کودک را بنویسید.

ـ سؤالات را اهم و مهم کرده و به سؤالات مهمتر بپردازید.

ـ سؤالاتی که با موضوع اصلی بی‌ربط است را هم بشنوید.

ـ گفتگو در کلاس باید پایان واضح و مشخصی داشته باشد.

ـ در این گروه تحقیقی (کلاس) تعامل کلاس از معلم‌مدار بودن به دانش آموز مداری تغییر کند.

***

ب) استفاده از عکس، فیلم، خاطره و ...

ـ مربی می‌تواند توسط عکس، فیلم و کارتون‌های فکری و خاطره‌گویی و فعالیت‌هایی که مرتبط به بازی فکری می‌باشد کودکان را برای آموزش فلسفه یاری دهد. چه بسا اگر در آموزش همیشه از شیوه داستان‌گویی و داستان خوانی استفاده شود از جذابیت کمتری برخوردار شود، بهتر است مربی با خلاقیتی که از خود نشان می‌دهد، از روش‌های بالا هم استفاده کند.


نام
رایانامه
* متن نظر