تاریخ: 18 خرداد 1389
نشریه فلسفه و کودک، شماره سوم
شماره سوم نشریه «فلسفه و کودک» در بهار 1388 زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای و سردبیری مژگان پروینیان به زیور طبع آراسته گردید. این مجله به موضوعاتی از قبیل نقش جنسیت در تربیت عقلانی و فلسفی، خلاقیت عاطفی در کودکان و تولد تفکر فلسفی پرداخته است.
.
.
عنوان : نشریه فلسفه و کودک، شماره سوم
.
ناشر: بنیاد حکمت اسلامی صدرا
.
قیمت: 31000 ریال
.
.

 

شماره سوم نشریه فلسفه و کودک زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای و سردبیری مژگان پروینیان منتشر شد. سر مقاله این نشریه به قلم زهره حسینی، به پرورش فکری و روحی کودکان اشاره کرده و در جای دیگر اضافه می‌کند که امیدواریم با اجرای صحیح روشهای علمی پژوهشی فلسفه و کودک، شاهد زود‌ باوری‌ها، قضاوتهای سطحی و تأثیر‌پذیری از تبلیغات رسانه‌های بیگانه در میان نسل جوانمان نباشیم و با پرورش نسلی متفکر، منطقی و حقیقتجو، رشد و تعالی جامعه اسلامی‌مان را تضمین کنیم.

  نشریه این شماره با هفت مقاله به موضوعات زیر پرداخته است:

عوامل رشد عقل و نقش آن در رشد فلسفه، خلاقیت عاطفی در کودکان، تولد تفکر فلسفی، مقایسه تطبیقی روشهای پویا و خلاق با برنامه فلسفه و کودکان، جایگاه برنامه درسی فلسفه برای کودکان در نظام آموزش و پرورش ایران و نقش جنسیت در تربیت عقلانی و فلسفی.


نام
رایانامه
* متن نظر