تاریخ: 18 خرداد 1389
کودک خوش بین
مروری مختصر بر تاریخ کشور ما که تقریباً همیشه با لشکر کشی، جنگ و ... همراه بوده، باعث شده تا غالب ایرانیان پیشینه ای ذهنی از یأس و بدبینی داشته باشند...
.
.
عنوان کتاب: کودک خوش بین
.
نوشته: مارتین ای. پی. سلیگمن
.
ترجمه: فروزنده داور پناه
.
انتشارات: رشد
.
تعداد صفحات: 371 صفحه
.
قیمت: 70000 ریال
.
  .
.

مروری مختصر بر تاریخ کشور ما که تقریباً همیشه با لشکر کشی، جنگ و ... همراه بوده، باعث شده تا غالب ایرانیان پیشینه ای ذهنی از یأس و بدبینی داشته باشند. در حال حاضر شاید بتوان ادعا کرد که برای جامعه جوان ایران که در نیمه «در حال رشد» دنیا زندگی می کند، هیچ چیز به اندازه برخورداری از روحیه مثبت نگریستن در خود و آینده و اثربخش دانستن خود، ضروری نیست.

کتاب حاضر از پانزده بخش تشکیل شده که از این قرارند:

چرا خوش بینی برای کودکان لازم است؟ اشتباه شیوه تربیتی نسل پس از جنگ جهانی دوم در کجا بود؟ اندازه گیری خوش بینی، چگونه فرزندانی خوش بین پرورش دهیم؟ تغییر دادن بدبینی خود آیند در فرزند خویش، محدودیتهای خوش‌بینی و ...


نام
رایانامه
* متن نظر