تاریخ: 18 خرداد 1389
فرزند من و رسانه
تحولات زمان در مسیر توسعه انسانی با شتابی رو به تصاعد، دامنه فناوری اطلاعات را گسترش داده است. رسانه و تبلیغات در جهان معاصر، فرمانروایی بر اندیشه و روح انسانها را در دست دارد...
.
.
عنوان کتاب: فرزند من و رسانه
.
نوشته: اسماعیل بیا بانگرد
.
ناشر: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
.
تعداد صفحات: 264 صفحه
.
 
.
.
.

تحولات زمان در مسیر توسعه انسانی با شتابی رو به تصاعد، دامنه فناوری اطلاعات را گسترش داده است. رسانه و تبلیغات در جهان معاصر، فرمانروایی بر اندیشه و روح انسانها را در دست دارد، بحدی که در تقابل میان سنت و مدرنیته، تفاوت میان نسلها را به سمت دامن زدن به شکاف نسلی پیش می برد. کشور ما نیز از این آسیب مصون نیست و این مشکل خانواده های ایرانی را نیز تهدید می کند. برای برخورد صحیح با این معضل، والدین نیازمند اطلاعاتی هستند که پاسخگوی شیوه های برخورد و راهکارهای کنترل فرزند در استفاده صحیح از رسانه باشد.

کتاب حاضر از 9 فصل زیر تشکیل شده است:

مقدمه و کلیات ـ بازی های رایانه ای ـ ویدئویی ـ اینترنت ـ ماهواره ـ تلویزیون ـ برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه کودکان و نوجوانان ـ اثرات تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، چگونه والدین می توانند بر تماشای تلویزیون فرزندان تأثیر بگذارند؟ اثرات خشونت در تلویزیون بر کودکان و نوجوانان.


نام
رایانامه
* متن نظر