تاریخ: 18 خرداد 1389
بحث و یادگیری در گروه
کار گروهی چه مزایای روشنی دارد؟ همکاری موفقیت آمیز در گروه چگونه است؟ چگونه می توان کار گروهی را به بهترین نحو در کلاس به اجرا در‌آورد؟ ...
عنوان کتاب: بحث و یادگیری در گروه
.
نوشته: الیزابت دیون، نویل بنت
.
ترجمه: فروزنده داور پناه
.
انتشارات: رشد
.
تعداد صفحات: 130 صفحه
.

قیمت: 12000 ریال

  .
.
.

کار گروهی چه مزایای روشنی دارد؟ همکاری موفقیت آمیز در گروه چگونه است؟ چگونه می توان کار گروهی را به بهترین نحو در کلاس به اجرا در‌آورد؟ کتاب حاضر، رویکردها و راهبردهایی را در زمینه بکارگیری همکاری گروهی در چارچوب برنامه آموزشی کشوری مطرح می‌کند. این موارد بر مبنای پژوهش و کار گسترده با معلمان مقطع ابتدایی قرار دارند. در این کتاب 25 فعالیت آورده شده که می توان آنها را بعنوان مبنایی برای کار گروهی در جلسه های درسی بکار برد.

این کتاب دارای شش بخش زیر است:

چرا باید کودکان بصورت گروهی کار کنند؟ انواع همکاری گروهی، انتخاب گروهها، اداره گروهها، ارزیابی کار گروهی و نظارت، اعمال همکاری گروهی در کلاس.


نام
رایانامه
* متن نظر