تاریخ: 9 تير 1388
فرهنگ تفاهم در مدرسه
روش فرهنگ تفاهم در مدرسه، سیستمی کامل و تمام عیار است. مهارتهای خاص و اصول آن زمانی تأثیر بیشتری دارند که تمام آنها بخوبی درک شوند...
.
.
عنوان کتاب: فرهنگ تفاهم در مدرسه
.
نوشته: توماس گوردون
.
ترجمه: پریچهر فرجادی
.
قیمت: 25000 ریال
.
.
 
.
.
.
.
.
روش فرهنگ تفاهم در مدرسه، سیستمی کامل و تمام عیار است. مهارتهای خاص و اصول آن زمانی تأثیر بیشتری دارند که تمام آنها بخوبی درک شوند. این روش را با شاگردان خود در میان بگذارید و در مورد آن برایشان توضیح داده و بگویید چرا و چگونه با کمک یکدیگر از این روش در کلاس استفاده می‌کنید. این کار مقاومت آنها را نسبت به روشهای جدید شما کم کرده و آنها را در خوشایندتر کردن یادگیری‌شان با شما شریک خواهد ساخت.

کتاب حاضر از 11 بخش تشکیل شده که عبارتند از: رابطه مربی ـ شاگرد: حلقه گم شده، الگویی برای ارتباط مؤثر معلم ـ شاگردی، وقتی شاگردان مسئله دارند، معلمین چه کاری می‌توانند بکنند؟ کاربردهای بسیار گوش دادن فعال، وقتی دانش‌آموزان برای معلمین مشکل‌آفرین می‌شوند , چه می‌توان کرد؟ چگونه محیط کلاس را تغییر دهیم تا از مشکلات جلوگیری کنیم، ناسازگاری در کلاس، روش بدون باخت حل کشمکش‌ها، استفاده عملی روش بدون باخت: دیگر کاربردهای روش (3) در مدارس، تصادم ارزشها در مدارس، تبدیل مدرسه به محل بهتری برای تدریس و چگونه با مشکلات آموزش در خانه برخورد کنیم.


نام
رایانامه
* متن نظر