تاریخ: 8 تير 1388
آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد
به یقین تعلیم و تربیت با ارزشترین و مهمترین وظیفه آدمی بشمار می‌آید و پایه حیات انسان بر تغییر و تطور بنا شده است و این تغییرات در تمام دوران زندگی آنان برقرار می‌باشد...
.
.
عنوان کتاب: آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد
.
. نوشته: ناصر باهنر
. .
انتشارات: سازمان تبلیغات اسلامی
. .
قیمت: 8000 ریال
. .
.
.
.

 

به یقین تعلیم و تربیت با ارزشترین و مهمترین وظیفه آدمی بشمار می‌آید و پایه حیات انسان بر تغییر و تطور بنا شده است و این تغییرات در تمام دوران زندگی آنان برقرار می‌باشد. متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته، عدم توجه به روانشناسی دانش‌آموزان است. این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم که در طول یکدیگر واقع شده‌اند پاسخ گوید:

1ـ کودک در رشد و تکامل دینی از چه دوره‌هایی عبور می‌کند و ویژگی‌های آن چیست؟

2ـ با توجه به ویژگیهای این دوره‌ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت گیرد.

کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده که عبارتند از: کودک کیست؟ مراحل رشد و تکامل درک دینی، درک کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی، کلیاتی در آموزش دینی و شیوه‌های آموزش معارف اسلامی به کودکان.

نام
رایانامه
* متن نظر