تاریخ: 17 فروردين 1388
آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها، مهارتها، انگیزه‌ها، طرز تلقی‌ها و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه، مناسب و مطلوب شناخته شود...
.
عنوان کتاب: آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
.
نوشته: جی. کارتلج. جی. اف. میلبرن
.
ترجمه: محمد حسین نظری‌نژاد
.
انتشارات: به نشر
.
قیمت: 35000 ریال
.
.
. .
اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها، مهارتها، انگیزه‌ها، طرز تلقی‌ها و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه، مناسب و مطلوب شناخته شود. اجتماعی شدن یک سیستم دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است. به همین جهت، هم تأثیرات فرهنگی و هم الگوهای رشد فرد باید بطور همزمان مدنظر قرار داده شود.
کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش است. بخش اول شامل: انتخاب مهارتهای اجتماعی، ارزیابی و سنجش مهارتهای اجتماعی، فرایند آموزش، نگهداری و تصمیم مهارتهای اجتماعی و در بخش دوم شامل: تربیت معلم در برنامه کلاسی، رشد مهارتهای اجتماعی از طریق برنامه‌ریزی برای مهارتهای اوقات فراغت در کودکانی که معلولیت شدید دارند، آموزش همکاری و پرورش مهارتهای اجتماعی نوجوانان از طریق آموزش نظم یافته و ...

نام
رایانامه
* متن نظر