تاریخ: 16 فروردين 1388
ماهیّت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن
از خلاقیت تعریفها و تعبیرهای مختلفی شده است، ولی رایجترین برداشتی که محققان از خلاقیت داشته‌اند عبارت است از: ایجاد طرحی جدید با ارزش و متناسب...
.
.
عنوان کتاب: ماهیّت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن
.
نوشته: دکتر افضل السادات حسینی
 .
انتشارات: به نشر
.

قیمت:7000 ریال

  .
.
.
از خلاقیت تعریفها و تعبیرهای مختلفی شده است، ولی رایجترین برداشتی که محققان از خلاقیت داشته‌اند عبارت است از: ایجاد طرحی جدید با ارزش و متناسب. خلاقیت، دارای عناصر تشکیل دهنده‌ای نیز هست. اولین عنصر، قلمرو مهارتهاست که مربوط به استعداد آموزش و تجربه در یک زمینه خاص است و عنصر دوم، مهارتهای تفکر خلاق است. همه افراد از ویژگیهای مختلفی برخوردارند که باعث می‌شود آنها بتوانند قلمرو مهارتهای خود را در راه جدیدی بکار اندازند. این ویژگیها یا مهارتها را می‌توان با آموزش و تجربه گسترش داد. عنصر سوم، انگیزه است و انگیزه میل به کار، به خاطر همان کار است. رشد و توسعه خلاقیت وابسته به عوامل مخلتف فردی و اجتماعی مانند هوش، خانواده، ویژگیهای شخصیتی و غیره است.
کتاب حاضر از شش فصل تشکیل شده که عبارتند از: تفکر و تفکر خلاق، خلاقیت و ماهیت آن، فرایند و نظریه‌ها، اجزاء عوامل و موانع خلاقیت، شیوه‌های آموزش خلاقیت، شیوه‌های پرورش خلاقیت در مدرسه و الگوی رشد خلاقیت.

نام
رایانامه
* متن نظر