تاریخ: 15 بهمن 1387
هوش هیجانی
هیجانها بخش اعظمی از زندگی ما را در بر می گیرند. حضور مستقیم و غیر مستقیم هیجان ها را میتوان در تارک قله های استدلال ، عقلانیت و براهین عقلانی مشاهده کرد ...
.
.
.
عنوان کتاب : هوش هیجانی
.
تألیف : دکتر سید محسن فاطمی
.

انتشارات : سار گل

.
. قیمت 24000 ریال
.
.
.
. . هیجانها بخش اعظمی از زندگی ما را در بر می گیرند. حضور مستقیم  و غیر مستقیم هیجان ها را میتوان در تارک قله های استدلال ، عقلانیت و براهین عقلانی مشاهده کرد . بی اعتنایی نسبت به هیجان ها ، عدم مدیریت آنها و مسامحه و غفلت در بیان آنها می تواند هزینه های گزافی را برای انسان به دنبال داشته باشد .کتاب حاضر نقش مهم هیجان ها در رفتار را مورد توجه قرار می دهد و به بررسی هوش هیجانی و مسائل مرتبط با آن می پردازد:

- هوش هیجانی چیست؟

- تاریخچه هوش هیجانی

- حال خوب و فکر خوب


نام
رایانامه
* متن نظر