.
آدرس پستی: 
  تهران، بزرگراه رسالت، رو بروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی(ره)، ساختمان شماره 12، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، طبقه دوم، دفتر فلسفه و کودک
 
آدرس الکترونیکی:  SIPRIn@mullasadra.org  
 
شماره تلفن:    9-88734686

 

شماره فکس: 88493803
.
صندوق پستی: 6919/15875

نام و نام خانوادگي:
تلفن تماس:
* پست الكترونيكي :
* موضوع:
* متن: